PreviousNext

 


Política de Privacidade

 

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, SOCOGAS, S.A., Comunica que:

1. Con relación aos datos persoais que se poidan achegar a través das funcionalidades do citado Sitio web, informámoslle que tales datos serán tratados única e exclusivamente para a correcta xestión dos servizos dispostos a través dos mesmos, por parte de SOCOGAS, S.A. Igualmente SOCOGAS, S.A. poderá tratar os datos para realizar envíos publicitarios e de información comercial, por diferentes medios inclusive os electrónicos, acerca da empresa, as súas actividades, produtos e servizos, así como documentación de diversa natureza e por diferentes medios de información comercial da empresa.

2. Para o envío de newsletters e comunicacións análogas, SOCOGAS, S.A., utiliza tanto os datos obtidos a través do Sitio web, como outras bases de datos propias que teñen entre as súas finalidades a de realización de tales envíos, sempre tomando en consideración os requirimentos da citada Lei Orgánica.

3. Cando os datos persoais sexan solicitados a través do formulario, será necesario achegar, polo menos, aqueles marcados cun asterisco, noutro caso SOOGAS, S.A. non poderá aceptar e xestionar o cumprimento de relación establecida.

4. Para exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre os datos, deberase remitir escrito identificado coa referencia "Protección de Datos" a: SOCOGAS, S.A., Rúa Palmeiras 61-A1-15895 Ames-A Coruña.

5. No momento que se acheguen datos, poderase manifestar o desexo de NON recibir comunicacións comerciais electrónicas por parte de SOCOGAS, S.A. Se non se desexa recibir comunicacións comerciais electrónica, no futuro, por parte de SOCOGAS,SA poderase manifestar tal desexo a través da dirección de postal xa indicada.

 


 

 

 

 

 

SOCOGAS S.A. » Poligono Industrial Novo Milladoiro. Rua Palmeiras 61-A1. 15895-O Milladoiro - AMES Tlf: 981 524 696 Fax: 981 524 644- Aviso Legal - Politica de Privacidad